به گزارش افکارخبربه نقل از مهر، احمد شجاعی اعلام کرد: بر اساس آزمایش DNA پیکر مرحوم رکن آبادی شناسایی شده که این بر اساس تطبیق نمونه DNA با اعضای خانواده این زائر بیت الله الحرام بوده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: این نمونه ها از استخوان و عضله و دندان رکن آبادی بوده که به دلیل گذشت زمان از مرگ، نمونه DNA از استخوان انجام شده است و این 100درصد مورد تائید است.

شجاعی در پاسخ به اینکه آیا زمان مرگ را هم تعیین کرده اید، گفت: تشخیص این مهم سخت است اما در حال بررسی هستیم.