به گزارش افکارخبر، رژیم صهیونیستی به دنبال انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت های هسته ای گذشته ایران، خواهان تعمیق تحقیق درباره برنامه هسته ای ایران شد.

 

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه خود که به رویت خبرگزاری رویترز رسید اعلام کرد ایران پیش از پایان سال 2003 به صورت هماهنگ شده اما محدود، برای ساخت تسلیحات هسته ای تلاش کرده است.

تهیه این گزارش بر اساس توافق ماه ژوئیه میان تهران و شش کشور قدرتمند جهان، ضروری بود و هدف از تهیه آن، پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده درباره ماهیت واقعی فعالیت های هسته ای گذشته ایران عنوان شد. برخی از این پرسش ها بیش از یک دهه در قبال ایران مطرح شده است.

در گزارش آژانس در این باره آمده است: «آژانس این گونه ارزیابی می کند که طیفی از فعالیت های مربوط به ساخت وسیله انفجاری هسته ای، در ایران تا پیش از پایان سال 2003 صورت گرفت که این فعالیت ها به صورت هماهنگ شده بود.»

در ادامه این گزارش آمده است: «آژانس همچنین ارزیابی کرده است که این فعالیت ها، از مطالعات امکان سنجی و علمی و همچنین دستیابی به برخی قابلیت ها و توانایی های فنی مربوطه و خاص، فراتر نرفته است.»