به گزارش افکارخبر، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی افریقای وزیر امور خارجه تلاش برای برگزاری نشست های حاشیه ای مربوط به سوریه در عربستان و اردن را خارج از توافق بیانیه وین دانست و درباره به شکست کشاندن نشست وین هشدار داد.

حسین امیرعبداللهیان تصریح کرد: این اقدامات تلاش های سیاسی وین درباره سوریه را از مسیر طبیعی منحرف می کند و نشست وین را به شکست می کشاند.

وی دور کردن کشورها از اقدامات شتاب زده درباره سوریه را ضروری دانست و افزود: نشست وین فرصت سیاسی مناسبی برای مبارزه با تروریسم و پیگیری روند سیاسی است که برخی با اقدامات خارج از توافق در پی تخریب آن هستند.

معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر این که فقط مردم سوریه باید درباره کشورشان تصمیم بگیرند، مبارزه با تروریسم در منطقه و سوریه را نیازمند اراده جدی کشورها دانست.