به گزارش افکارخبر، وی افزود: این مهم و همچنین جایگاه ژئوپولیتیک ایران در منطقه موجب شد تا سران ۶ کشور قدرتمند جهان بر سر میز مذاکره با ایران حاضر شوند. این کار‌شناس سیاست خارجی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نسبی بودن فضای سیاست خارجی گفت: دیده می‌شود برخی به فکر درست کردن حمد و سوره پوتین هستند ولی نباید فراموش کرد که پوتین همانی است که چچن را صاف کرد! و اگر دستش برسد پاکستان و افغانستان را می‌بلعد. وی در این ارتباط، راه روحانی را در سیاست خارجی، راه منطقی و معقول توصیف کرد و گفت: هدفگذاری درستی در عرصه سیاست خارجه انجام شده است.