به گزارش افکارخبر، با تصمیم هیأت وزیران، برخی از دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط به حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا شدند.

متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است:

«کلیه دستگاه‌های مقرر در جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به حمل و نقل طی زمان بندی تعیین شده در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط هستند.»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 10/9/1394 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.