گروه سیاسی- مجلس در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده جلسه علنی دارند.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی افکارخبر، در این جلسات نمایندگان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه‌اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاح محدوده برخی از مناطق آزاد و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه ‌اساسنامه ‌مرکزمنطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی را در دستور کار خود دارند.

 

استماع گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس نیز از دیگر دستورات کاری نمایندگان مجلس است.

 

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان از دیگر دستورات کاری نمایندگان در هفته آینده است.

 

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد   طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده(17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش و تقاضای رسیدگی به طرح حمایت از احیاء و مرمت بافتهای فرهنگی-تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها طبق اصل85 قانون اساسی را بررسی خواهند کرد.

 

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ(خسارت تاخیر) به کشتی‌ها، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح ‌اصلاح ‌تبصره (1)ماده(69)قانون‌تنظیم‌بخشی‌ازمقررات‌مالی‌دولت و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور نیز در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

 

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین‌دادرسی مدنی، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب،  گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل و گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح‌اصلاح‌موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر دستورات کاری نمایندگان است.

 

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون آموزش،‌تحقیقات و فناوری در مورد طرح ‌نظام‌ جامع‌ آموزش و تربیت فنی،‌ حرفه‌ای و مهارتی، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد را بررسی خواهند کرد.