به گزارش افکارخبر، تصویری از مصاحبه عادل فردوسی پور و دکتر ظریف که گویا این عکس مربوط به ضبط برنامه ای حول محور دیپلماسی ورزشی است که قرار است هفته آینده پخش شود. 

 
مصاحبه فردوسی پور با ظریف