به گزارش افکارخبر، حسن روحانی در سال 2013 به عنوان رئیس جمهور و با 2 هدف انتخاب شد؛ خروج از تحریم‌های بین‌المللی و بهبود وضعیت اقتصادی. علی‌رغم موفقیت روحانی در کسب توافق هسته‌ای، به نظر می‌رسد که وی قادر به فراهم کردن زندگی بهتر برای اغلب مردم نباشد.

 

این گزارش می‌افزاید: «متحدان روحانی در حال نشان دادن نشانه‌هایی از، از دست دادن اعتماد خود هستند. در حالی که تمامی طیف‌های سیاسی در ایران به دلیل برآورده نشدن وعده‌های اقتصادی از وی انتقاد می‌کنند، بیشترین انتقادات از سوی متحدان وی یعنی اصولگرایان عملگرا صورت می‌گیرد. بسیاری انتظار داشتند که روحانی با لغو احکام تکنوکرات در عرصه اقتصادی مسیر بهبود در این زمینه را فراهم کند. اگر انتقادات اخیر را نشانه‌ای از گسترده‌تر شدن شکاف نارضایتی‌ها میان روحانی و نخبگان تلقی کرد عواقب آن برای ادامه دوران ریاست جمهوری وی و توانایی وی برای پیشرفت در حفظ جبهه اجتماعی خود و همچنین کاهش تنش‌ها با غرب می‌تواند وخیم باشد».