به گزارش افکارخبر، بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری پایان سال 2015 خود گفت: امیدوارم دولت ایران همه موارد توافق نامه برنامه اقدام مشترک (برجام) را به طور کامل اجراء کند.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته با تصویب قطعنامه‌ای ضمن پایان بخشیدن به پرونده پی‌ام‌دی و موضوعات گذشته در پرونده هسته‌ای ایران، دستور کار جدیدی را با رویکرد به آینده و اجرای برجام برای دبیرخانه این آژانس تعیین کرد.