به گزارش افکارخبر، جمشید ایرانی رئیس کمیته انتخابات جبهه اعتدال‌گرایان اظهار داشت: جبهه اعتدال‌گرایان تلاش می‌کند که چهره های ملی و معتدل جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را ترغیب به کاندیداتوری در انتخابات کند.

وی افزود: آقای باهنر گفته که تمایلی به کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی ندارد، اما با توجه به اینکه وی یک رجل پارلمانی محسوب می‌شود، تلاش داریم در فضای رقابتی و جناحی چهره آقای باهنر مخدوش نشود و فارغ از نگاه جناحی و حزبی در انتخابات حضور یابد.