به گزارش افکارخبر،  سید سعید شاهرخی روز پنجشنبه افزود : هوشیار ملکی طولابی شب گذشته در محله ای که زندگی می کرد توسط یک موتور سوار ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسیده است .

 

وی اظهار کرد : به طور قطع دلیل به قتل رسیدن ایشان با انگیزه سیاسی نبوده است و دلایل این اتفاق بعد از کار کارشناسی روشن خواهد شد .

 

وی تصریح کرد :فرد به قتل رسیده یکی از مدیران سازمان فنی و حرفه ای استان بوده است .