به گزارش افکارخبر، وبگاه صهیونیستی دبکا فایل» در خبری  از ورود  ناو  یو‌ اس‌اس هری ترومن  آمریکا به خلیج فارس خبر داد و نوشت:

در حال تکمیل