گروه سیاسی افکارخبر، لیست انتخاباتی جبهه جوانان اصلاح طلب منتشر شد.

اعضای این لیست عبارتنداز:

 محمود دعایی، محسن مهرعلیزاده، اشرف بروجردی، حسین علایی، زهرا شجاعی، دکتر ظفر قندی، حبیب الله بی طرف، محمد رضا عارف، محسن هاشمی، یدالله طاهر نژاد، علی مطهری، کمال خرازی، فاطمه داداشیان، مرتضی محمد خان، مهدی نادمی، مجید فراهانی ، مسعود شفیعی، شهربانو امانی، حسین کمالی، خانم جلودارزاده، علیرضا محجوب، الیاس حضرتی، فاطمه رمضان زاده،فایزه توکلی، رضا امراللهی، امیر سیدین، علی عبدالعلی زاده، علی دایی، سجاد سالک، سودابه رادفر، حسین نقاشی، محمدعلی وکیلی، حسن سینکی، ، امیرآریا زند، سمیه توحیدلو، حمیدرضا برادران شرکا، محمد ستاری فر، ابراهیم بهادرانی، الهام فخاری