به گزارش افکارنیوز،

 سازمان ملل، با قطعنامه پیشنهادی حقوق بشری کانادا علیه ایران موافقت کرد.

 

براساس این گزارش، این اولین باری است که پس از توافق هسته ای قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در سازمان ملل تصویب میشود.