به گزارش افکارنیوز،

مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق از مقامات سعودی خواست که شیخ نمر باقر النمر روحانی مشهور عربستانی و نیز شیخ سمیر الهلال که هفته گذشته بازداشت شده است، را آزاد کنند.