به گزارش افکارنیوز،

سیدمحمد غرضی وزیر دولت سازندگی پس از ثبت نام در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همه کارهایی که در 60 سال پیش کرده ام بر اساس مبانی فقهی بوده است به همین دلیل برای خبرگان ثبت نام کردم.

وی افزود: اگر در کشور حقوق خاصه بر حقوق عامه ترجیح داده شود در اداره کشور همین مشکلات ایجاد می شود.

غرضی تصریح کرد: حرفهایی که در ایام ریاست جمهوری زدم فقیهانه بود و هیچ فقیهی آن را رد نکرد برای همین وارد عرصه شدم، هرگز در امور سیاسی عضو هیچ گروهی نبودم و با هیچ کس وارد مذاکره نشدم.