سهم زنان از کرسی های مجلس فعلی 9 نفر است.این مجموعه شامل تصاویر زنانی است که در طول مدت ثبت نام با حضور در ستاد انتخابات کشور نام نویسی کرده اند.تا عصر روز جمعه 1067 نفر زن برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده اند.

کد خبر: 473289