به گزارش افکارنیوز،

او در این باره می گوید:«دقیقا یادم هست که همان روزها دیداری با امیر قطر داشتیم. آنها تازه میزبانی را گرفته بودند و اصلا برایش برنامه ریزی نکرده بودند ، به دلیل نزدیکی و توان بالایی که کشور ما داشت ، دوست داشتند تا در این میزبانی با آنها همکاری کنیم.»اما این همکاری ها قرار بود چه جنسی داشته باشد؟ او می گوید:« در پروژه های ساخت و ساز به ما پیشنهاد دادند و البته چون ان موقع قرار بود بازی ها در تابستان برگزار شود ، بحث شد تا تعدادی از بازی های دور مقدماتی در ایران باشد.

 

به هر حال آنجا خیلی در فصل تابستان گرم است و خیلی از شهرهای ما این ویژگی را داشتند که با شرایط آب و هوایی معتدل ، میزبان بازی های جام جهانی باشند. »البته همان زمان هم معلوم بود این درخواست عملی نیست. این پیشنهاد را چه کسی داد و چه پاسخی شنید؟ سعیدلو می گوید:«پیشنهاد از طرف من بود.

من این جمله را به امیر قطر گفتم و او هم استقبال کرد و گفت تلاش می کند تا تعدادی از بازی ها را به ایران بدهند. ولی خودمان هم می دانستیم انجامش کار سختی است. البته الان دو اتفاق افتاده است ، اول اینکه امیر قطر عوض شده است و دیگری اینکه بازی ها را برای خنک شدن هوا به زمستان منتقل کرده اند. ولی آن زمان امیر قطر از پیشنهاد ما به شدت استقبال کرد و می خواست که این اتفاق بیفتد.»