به گزارش افکارنیوز،

نخستین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی تشکیل شد که کشور در حال جنگ با عراق بود. انتخابات این مجلس در تاریخ 19 آذر 1361 برگزار شد که نزدیک 18 میلیون نفر در آن شرکت کردند. در این دوره 75 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند و انتخابات بقیه نمایندگان به دور دوم کشید.

  در این میان، آنچه جالب به نظر می‌‌رسد، میزان آرای کسب‌شده توسط کاندیداهای تهران است که بنابر اسناد، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای در این دوره، به‌عنوان نفر اول از حوزه تهران وارد مجلس خبرگان رهبری می‌شود.