به گزارش افکارنیوز،

برخی محافل می‌خواهند القا کنند که آزمون خبرگان اتفاق جدیدی است که در سال جاری روی داده،  اما کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی از آزمون خبرگان سال 69 می‌گوید؛ زمانی که مهدی کروبی در آزمون مذکور شرکت نکرده و هاشمی رفسنجانی وساطت می‌کند تا شورای نگهبان صلاحیت او را احراز کند. جالب آنکه هاشمی به رهبری هم زنگ می‌زند؛ اما ایشان می‌فرماید دخالت و شفاعت نمی‌کنند؛ چون نمی‌شود یک نفر را استثناء کرد.

هاشمی در خاطرات خود می‌نویسد: « به خانه برگشتم.  دکتر محمدعلی[ هادی، ]سفیر ایران در امارات متحده عربی آمد. پیشنهاد داشت فکری برای مرجعیت بعد از آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی بشود. همچنین می‌گفت از صدام بخواهیم که منافقین را تحویل بدهد.

احمدآقا تلفنی گفت که شورای نگهبان، آقای مهدی  کروبی،رئیس مجلس شورای اسلامی[ را برای امتحان، جهت احراز صلاحیت علمی برای نامزدی خبرگان، دعوت کرده است؛ آقای کروبی حاضر نیست در امتحان شرکت کند و ممکن است طرفداران او، علنا به مبارزه با شورای نگهبان برخیزند؛ از من خواست که برای رفع این مشکل اقدام کنم.

مسئله را تلفنی با رهبری در میان گذاشتم ایشان هم گفتند دخالتی نمی‌کنند و شفاعت نخواهند کرد، چون موارد متعدد است و نمی‌شود یکی را مستثنی کرد. جمع زیادی از نامزدها دعوت به امتحان شده‌اند؛ جمعی قبول و جمعی رد شده‌اند. آقای ]اسدالله[  بیات، نتیجه درخواست دیشب خود را تلفنی پیگیری کرد؛ گفتم شورای نگهبان بر سر موضع خود محکم است.»