به گزارش افکارنیوز،

قدرت‌علی حشمتیان گفت: لیست اولیه انتخاباتی که ما تهیه کردیم، قطعی نیست و لیست قطعی خود را بعد از احراز صلاحیت‌ها منتشر می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کماکان سرلیست جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان آقای علی مطهری است و اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل در لیست ما جای دارند و اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان تندرو به هیچ‌وجه در لیست ما جایی ندارند.

قرار دادن برخی اسامی در فهرست مستقلین در حالی است که امثال محسن هاشمی، اشرفی‌اصفهانی، حضرتی و فاطمه هاشمی جزو افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی محسوب می‌شوند و معلوم نیست با چه عنوانی می‌توان آنها را مستقل حساب کرد و با این حساب چگونه می‌توان علی مطهری را در کنار عناصر کارگزارانی یا غربگرا، مستقل دانست؟!