به گزارش افکارنیوز،

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته های منتهی به دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال ساخت فیلم‌های تبلیغاتی خود هستند. برخی بهارستان نشینان راهروی مجلس را برای ضبط بخشی از فیلم خود برگزیده‌اند که این موضوع در روزهای اخیر کاملا مشهود است.

قاسم احمدی لاشکی (نماینده نوشهر) از جمله نمایندگانی است که امروز را برای ضبط فیلم انتخاباتی خود در راهروی مجلس انتخاب کرده که طی آن عوامل تولید این فیلم با حضور در راهروی مجلس به گفت‌وگو پیرامون عملکرد این نماینده با سایر نمایندگان می‌پردازند.

روز گذشته نیز عوامل تولید فیلم انتخاباتی سید هادی حسینی نماینده مردم قائمشهر نیز با حضور در راهروی پارلمان به گفت‌وگو با نمایندگان پرداخته و عملکرد نماینده مذکور را بررسی کردند.