به گزارش افکارنیوز،

 

عکس/شرط نواب صفوی برای همکاری با مصدق