به گزارش افکارنیوز،

حسن کامران نماینده مردم اصفهان گفت: بسیاری از دستگاه‌ها بدون رعایت اقتصاد مقاومتی همچنان به سفرهای خارجی می‌روند.

 

وی با بیان اینکه مجلس و دولت همچنان به سفرهای خارجی خود ادامه می‌دهند، افزود: معتقدم دولت و مجلس باید رعایت اقتصاد مقاومتی را کنند و از سفرهای غیر ضروری بپرهیزند.

 

عضو هیئت ناظر بر سفرهای خارجی دولت در مجلس در ادامه با بیان اینکه اخیرا عنوان می شود که برخی سفرهای مسئولین را وزارت امور خارجه با مشارکت بخش خصوص  پیگیری می‌کند، تاکید کرد: به نظر می رسد بخش خصوصی با عهده‌دار شدن سفرهای خارجی مسئولین منافع خود را پیش می‌برد.

 

کامران افزود: معتقدم زمانی که بخش خصوصی در هزینه‌های سفرهای خارجی مسئولین مشارکت می‌کند، به نوعی از کنار این مشارکت منافع خود را تامین خواهد کرد.

 

وی با بیان اینکه سختگیری ما با مسئولین درباره سفرهای غیر ضروری همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: معتقدم نه مجلس و نه دولت رعایت سفرهای غیر ضروری را نمی‌کند.

 

عضو هیئت ناظر بر سفرهای خارجی دولت در مجلس در پایان با بیان اینکه از زمان توافق هسته‌ای و افزایش سفرهای مسئولین اروپایی به ایران،‌سفرهای خارجی ما هم افزایش پیدا کرده است،‌خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی دستگاه‌هایی نظیر دانشگاه‌ها و وزارتخانه ها با در نظر گرفتن شرایط موجود به سفرهای خارجی می روند که افزایش این سفرها  مغایر با اقتصاد مقاومتی است.