گروه سیاسی- مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه آینده جلسه علنی دارد.

به گزارش افکارخبر، گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی،  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سیستان و بانه- مریوان و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌موافقتنامه‌بین دولت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌ودولت جمهوری ‌چک به منظور اجتناب‌از اخذ‌مالیات‌مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد‌و‌پروتکل الحاقی آن در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نمایندگان سپس گزار کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا و گزارش کمیسیون کشاورزی،آب‌ومنابع طبیعی در مورد لایحه‌ موافقتنامه ‌حفاظت‌ و بهره‌برداری ‌بهینه ‌از منابع زنده آبی دریای خزر را استماع کرده و سپس به بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور خواهند پرداخت.

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین‌دادرسی مدنی، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل، گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح‌اصلاح‌موادی‌از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون آموزش،‌تحقیقات و فناوری در مورد طرح‌نظام‌جامع‌آموزش و تربیت فنی،‌ حرفه‌ای و مهارتی از دیگر دستورات کاری نمایندگان در هفته آینده است.

  

نمایندگان همچنین به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(22) قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها را بررسی خواهند کرد.

 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون مذکور و گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد از دیگر دستورات کاری نمایندگان در هفته آینده است.