به گزارش افکارنیوز،

 محمدجواد ظریف که در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس حضور دارد، در نشست "چگونگی برخورد با شکنندگی دولت ها و مناطق جهان" به همراه رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، وزیر امور خارجه رواندا و رئیس بانک توسعه آمریکا سخنرانی کرد.

وزیر خارجه کشورمان در این نشست با اشاره به وضعیت شکننده منطقه غرب آسیا و خطر داعش و جریان های تکفیری اظهار داشت: به کارگیری شهروندان کشورهای غربی از سوی داعش به دلیل سیاست های تبعیض آمیز و به حاشیه راندن برخی جوامع از معضلاتی است که در صورت عدم توجه و رفع آن تهدیدی جدی برای همگان خواهد بود.

ظریف با اشاره به رابطه نزدیک و تنگاتنگ شبکه های تروریستی و جریان های قاچاق مواد مخدر و سوء استفاده داعش از این روند از یک سو و چالش های فرقه ای از سوی دیگر، بر ضرورت توجه و مقابله جدی و جمعی جامعه بین المللی با این تهدید روزافزون تاکید کرد.

وزیر خارجه کشورمان که از دیروز به منظور شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس حضور دارد، پیش از این نیز در نشست بررسی ابعاد مختلف بحران سوریه شرکت کرده و با وزرای خارجه سوئیس، نروژ و نماینده سلطان عمان دیدار داشته است.