به گزارش قانون؛ حال زمانی این میانگین سنی مهم تلقی میشود که بدانیم باید در نهادی به نام مجلس شورای اسلامی که کارش قانونگذاری است کار کرد که هم تجربه در آن مهم است و هم انگیزه.

اما میانگین سنی نمایندگان در هشت دوره‌ مجلس شورای اسلامی چقدر است؟ میانگین سن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اولین دوره شکل‌گیری این نهاد تا به امروز افزایش یافته است. مجلس فعلی(دوره هشتم) پیرترین مجلس در میان مجالس گذشته است و مجلس دوم جوانترین. اما آیا این امر به منزله‌ کاهش اعتماد جامعه به نمایندگان جوان است؟ آیا شرایط برای داوطلبان جوان محدود شده است؟ آنچه که مسلم است اینکه در ابتدای انقلاب به تبع شرایط انقلابی آن زمان و خروج کادر شاهنشاهی از عرصه‌ مدیریت کشور، این مدیریت شروع به پوست‌اندازی کرد و چاره‌ای برای سپردن امور به کادری جوان و انقلابی نمانده بود، کادری که اگرچه تجربه مدیریتی نداشت اما به تبع خصلت‌های جوانی، با انگیزه، کوشا و تلاشگر نشان داد.

در قانون انتخابات دوره‌های اول مجلس، محدودیت سنی برای نمایندگان وجود نداشت و حضور نمایندگانی با سن ۲۵ سال یک امر طبیعی بود.

مجلس دوم با میانگین سنی ۶/۳۹ جوانترین مجلس و مجلس هشتم با میانگین سنی ۸/۴۸ مسن‌ترین مجلس هشت دوره‌ گذشته است.در ادامه، بررسی‌های قانون در ارتباط با میانگین سنی نمایندگان هشت‎‌ دوره‎ مجلس شورای اسلامی را می‌خوانیم:*دوره‌ اول مجلس، سال ۵۹
اولین دوره‌ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ آغاز به کار کرد. میانگین سن نمایندگان در دوره اول ۸/۳۹ بوده و تنها پنج نفر از این نمایندگان ۲۵ سال سن داشتند.
در این دوره یدالله سحابی نماینده تهران با ۷۵ سال سن مسن‌ترین نماینده و مهدی بازرگان دیگر نماینده تهران با ۷۳ سال دومین نماینده‌ مسن مجلس اول بودند.
سید محمدتقی آل سید غفور نماینده‌ی شوشتر، مجتبی استکی نماینده‌ شهرکرد، محمد علی خسروی نماینده‌ میاندوآب، غفور گرشاسبی نماینده‌ بندر لنگه و سید مجتبی عرفانی نمایندگانی بودند که در دور اول مجلس شورای اسلامی تنها ۲۵ سال سن داشتند. در این دوره بیشترین فراوانی مربوط به سن ۳۲ سالگی است.* دوره‌ دوم مجلس، سال۶۳
مجلس دوم در سال ۱۳۶۳ آغاز به کار کرد. در این دوره باز هم فراوانی سنی اکثر نمایندگان مجلس ۳۱ تا ۳۵ سال و میانگین کلی آن ۶/۳۹ بود. در این دوره سعید امانی همدانی نماینده‌ همدان مسن‌ترین نماینده‌ مجلس بود که ۶۹ سال سن داشت. عبدالمجید شرع پسند نماینده‌ کرج نیز جوانترین نماینده‌ مجلس در دور دوم بود که ۲۵ سال سن داشت. در این دوره نیز سن ۳۶ سالگی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود.*دوره‌ سوم مجلس، سال ۶۷
این دوره از مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ آغاز به کار کرد. بیشتر نمایندگان در دسته‌ سنی ۳۱ تا ۳۵ سال قرار داشتند و میانگین کلی مجلس ۴۰ سال بوده است. بیشترین فراوانی سن در این دوره نیز مربوط به سن ۳۵ سالگی است. محمدحسین چهره‌گانی نماینده‌ تبریز با ۶۸ سال سن در این دوره مسن‌ترین نماینده‌ مجلس بود.
جوانترین نمایندگان مجلس در این دوره ۲۷ سال سن داشتند که بالا رفتن سن نمایندگان را نشان می‌دهد. در این دوره حبیب برومند داشقاپور نماینده‌ مغان، یوسف بسنجیده نماینده‌ کردکوی و بندر ترکمن، احمد حسین پودینه نماینده‌ زابل، داوود توحیدی نماینده‌ بروجن، اسدلله جامی نماینده‌ تربت جام، بخش‌علی رحیم‌نژاد نماینده‌ ماکو، کریم شامخی نماینده‌ تبریز، میرعلی عبدالله‌پور حسینی نماینده‌ تبریز و سید احمد موسوی نماینده‌ اهواز از نمایندگانی بودند که در دوره‌ سوم مجلس تنها ۲۷ سال سن داشتند.
در این دوره همچنان اکثر نمایندگان مجلس در دسته ۳۱ تا ۳۵ سال قرار داشتند و میانگین کلی مجلس ۴۰ سال بوده است.

*دوره‌ چهارم مجلس، سال۷۱
مجلس در این دوره از سال ۱۳۷۱ آغاز به‌کار کرد. در این دوره میانگین سنی نمایندگان مجلس افزایش پیدا کرد و برخلاف سه دوره‌ گذشته بیشتر نمایندگان مجلس در دوره سنی ۳۶ تا ۴۰ سال قرار داشتند. نمایندگانی که در بدو این دوره، ۳۹ سال سن داشتند، بیشترین کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دادند. میانگین کلی سن نمایندگان مجلس در این دوره ۲/۴۲ بوده است.
در این دوره سیدعلی غیوری نجف‌آبادی نماینده‌ تهران و سید عباس پاک‌نژاد نماینده‌ یزد مسن‌ترین نمایندگان مجلس بودند که هر دو ۶۲ سال سن داشتند. جوانترین نماینده‌ مجلس در این دوره نیز احمد مرادی نماینده‌ چناران و طرقبه است که ۲۷ سال سن داشت.*دوره‌ پنجم مجلس، سال ۷۴
این دوره‌ مجلس در خرداد ۱۳۷۴ آغاز به کار کرد. در این دوره که سن نمایندگان با یک رشد مواجه شده بود، بیشتر آنها در دوره‌ سنی ۳۶ الی ۴۰ قرار داشتند. در این دوره میانگین سنی نمایندگان ۷/۴۳ بوده است. بیشترین فراوانی سن در این دوره نیز مربوط به سن ۴۰ سالگی است.
جوانترین نمایندگان مجلس در این دوره ۳۱ سال سن داشتند که حیدر ابراهیم‌بای سلامی نماینده‌ خواف و حسن الماسی نماینده‌ مغان و همین طور ابراهیم کریمی نماینده‌ لردگان از جمله آنهاست. در این دوره محمدعلی شیخ نماینده شوشتر نیز مسن‌ترین نماینده‌ مجلس بود که ۶۹ سال سن داشت.*دوره‌ ششم مجلس، سال ۷۹
این دوره‌ مجلس نیز در سال ۱۳۷۹ آغاز به کار کرد و میانگین سنی نمایندگان ۷/۴۴ بود که بیشترین فراوانی مربوط به ۴۰ سال بوده است. در این دوره جوانترین نماینده‌ مجلس ۲۹ سال سن داشته است که غلامعلی کوهساری نماینده‌ رامیان بوده است. مسن‌ترین نماینده‌ مجلس نیز محمدعلی شیخ نماینده شوشتر بوده است که۷۱ سال داشته است.*دوره‌ هفتم مجلس، سال۸۳
در دوره‌ هفتم که از سال ۸۳ آغاز به کار کرد شاهد افزایش نمایندگان ۴۶ تا ۵۰ سال بودیم. در این دوره میانگین سنی نمایندگان ۴۷ سال بود. در این دوره نیز نمایندگانی که ۴۶ سال سن داشتند، توانستند بیشترین کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند. در این دوره سید عباس پاک‌نژاد نماینده‌ یزد مسن‌ترین نماینده مجلس بود که ۷۵ سال سن داشت. هوشنگ حمیدی نماینده‌ سنندج، فخرالدین حیدری نماینده‌ سقز و بانه و پیمان فروزش نماینده‌ زاهدان نیز جوانترین نمایندگان مجلسی بودند که ۳۲ سال سن داشتند.*دوره‌ هشتم مجلس، سال۸۷
اما مجلس فعلی را باید پیرترین دوره مجلس شورای اسلامی در طول در هشت دوره گذشته دانست. در این دوره از مجلس که از سال ۸۷ آغاز به کار کرد بیشتر نمایندگان مجلس در دسته سنی ۴۶ تا ۵۰ سال قرار دارند و میانگین سنی آنها نیز ۸/۴۸ بوده است. در این دوره محمدتقی رهبر نماینده اصفهان با ۷۳ سال سن -که البته امروز به ۷۶ سال رسیده است- مسنترین نماینده مجلس شناخته میشود. همچنین سید احمدرضا دستغیب نماینده شیراز و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز جوانترین نماینده این دوره است که در ابتدای ورود به مجلس ۳۲ سال سن داشته است.