به گزارش مهر، نیروگاه اتمی بوشهر ساعت ۲۹ : ۲۳ شنبه ۱۲ شهریور ماه سال جاری با قدرت حدود ۶۰ مگاوات به شبکه سراسری متصل شد.

این رویداد با هماهنگی مدیریت شبکه برق کشور و به منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای بهره برداری مقدماتی از اولین نیروگاه اتمی برق خاورمیانه کلید خورد.

شایان ذکر است آزمایش های لازم برای حصول اطمینان از هماهنگی کامل این پروژه با شبکه سراسری در روزهای آینده ادامه می یابد.

به گفته مقامات هسته ای کشورمان مراسم بهره برداری مقدماتی نیروگاه اتمی بوشهر در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۰ در محل این نیروگاه برگزار خواهد شد.