به گزارش فارس، محمود احمدینژاد رئیس جمهور به همراه برخی وزرا و دولتمردان امروز "یكشنبه" عازم "دوشنبه" شد، مراسم بدرقه وی از پاویون جمهوری با حاشیههایی خواندنی همراه بود كه در ذیل از نظرتان میگذرد؛

* خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران خبری طبق روال اینگونه برنامه‌‌ها به دو طیف تقسیم بندی می‌شوند؛ اولین گروه شامل کسانی است که همراه با آن مقام مسئول در سفر‌های این‌چنینی حضور دارند و اما گروه دیگر که تنها برای بدرقه و البته شاید هم پوشش سخنان تشریحی مقام مسئول فقط به فرودگاه دعوت شده‌اند که البته نگارنده این سطور نیز از گروه دوم به شمار می‌آید.

* گپ‌و‌گفت خانوادگی علیرضا احمدی‌نژاد پسر کوچک رئیس‌جمهور - که به تازگی بنا بر اعلام برخی سایت‌های خبری با خانواده‌ای از تبار یکی از شهدای نامی وصلت کرده - در حاشیه بدرقه پدرش حاشیه‌ای می‌شود.

* صالحی و سعیدلو دو دولتمردی‌اند که هر‌چند اندک اما صمیمانه وارد حلقه هر دو گروه از اهالی رسانه‌ - که پیشتر به آن اشاره شد - می‌شوند و به استماع نظرات آنان می‌نشینند.

* ولایتی، بداغی، نامجو، حسینی، بختیاری و الخ(الی آخر) هر کدام به صورت معمول و جداگانه برای بدرقه یا همراهی رئیس جمهور، وارد پاویون می‌شوند اما چگونگی و نحوه ورود ۴ دولتمرد جالب توجه است؛
آن زمان که وزیر خارجه در صندلی کنار راننده جلوس می‌کند و پیاده‌شدن همزمان رئیس‌جمهور به همراه معاون اول و دستیار ارشد خود از صندلی‌ عقب یک ماشین!.

* مشایی تلاش زیادی می‌کند که سوژه نشود؛ از امتناعش از نشستن در کنار احمدی‌نژاد و سایر مسئولان در سالن تشریفات پاویون فرودگاه هنگام سخنرانی رئیس جمهور قبل از ترک تهران بگیر ‌تا همراهی‌نکردن با احمدی‌نژاد و همراهانش در سوار شدن به هواپیما؛ اما بازهم سوژه می‌شود!

* همه مسافران سوار هواپیما شدهاند و منتظرند كه رئیس دفتر رئیس جمهور هم به آنها بپیوندد. مدت انتظار وقتی كمی به درازا میكشد، همراهان با تعجب میپرسند كه "آقای مهندس! شما نمیخواهید سوار شوید؟! هواپیما دارد میپرد"؛ مشایی هم با گفتن فقط یك جمله خیال همه را راحت میكند؛ "نترسید؛ سوئیچ هواپیما دست من است! تا من نروم، پرواز نمیكند!"