خبرگزاری فارس: از چند سال پیش که شبکه فارسی وان توسط گروه رسانه ای رابرت مرداک راه اندازی شد،برخی از کارشناسان رسانه براین موضوع هم عقیده شدند که فارسی وان حلقه آغازین از یک زنجیره ضدفرهنگی است که تلاش دارد به تدریج به نحو موثری در جامعه ایرانی فرهنگها وارزشهای بومی را تغییر دهد وبه نوعی آرام آرام درافکار شهروندان جامعه به ویژه جوانان تعارض فرهنگی با فرهنگ دینی به وجود آورد.به واقع مسائلی همچون ترویج خیانت،رابطه نامشروع،توجیه خیانت ورابطه آزاد بین پسران ودختران وحمله به فرهنگ ازدواج که دراین شبکه به شدت وجود داشت دقیقا در راستای همین مساله بود.اما به هر ترتیب به دلیل تعارضات فوق العاده زیاد محتویات این شبکه با خانواده ایرانی،این شبکه پس از مدتی از سوی خانواده ها طرد شد.به همین دلیل تیم رسانه ای انگلیسی به فکر تاسیس شبکه ای جدید افتاد،شبکه ای که سیگنالهای ضدفرهنگی خود را در پوششی مخفی تر از فارسی وان به بینندگان خود القا کند.به همین دلیل شبکه های من وتو ۱ و۲ تاسیس شد.شبکه هایی که دقیقا این بار با سبک دیگری از پخش برنامه ها در راستای اهداف فارسی وان واهداف کلی ناتوی فرهنگی غرب گام برداشت.اما نکته مهم اینجاست که برنامه های این شبکه به صورت کاملا حرفه ای تر وبا نگاه دیگری تلاش در القای مفاهیم ضدفرهنگی دارد.چرا که به عنوان مثال دربسیاری از برنامه های این شبکه نه تنها ابتذال وجود دارد بلکه تلاش می شود برموضوعاتی مانند فمنیسم هم تاکید کند تا بیننده درکنار اینکه مورد تهاجم فرکانسهای ابتذال قرار می گیرد ،با فمنیسم که زاییده جامعه غربی است بیشتر آشنایی پیدا کند.این درحالی است که در بسیاری از برنامه های این شبکه بارها وبارها برعنصر فمنیسم به انواع گوناگون تاکید می شود.به عنوان مثال دربرنامه دوراهی که درباره مسائل زنان وخانواده است مجری برنامه با این سوال ؛چگونه زندگی خود را با مرد ایرانی شروع کنیم واز او تعهدی محکم بگیریم!آغاز می کند.دلیل اینگونه شروع کردن هم این است که این برنامه تلاش دارد تامخاطب به ویژه زنان را نسبت به جامعه ایران بد بین کند وبه نوعی با گارد گرفتن وژستهای فمنیستی مخاطب زن را دعوت به گرایش به فرهنگ غرب وبی بندباری کند.از سوی دیگر باید به این موضوع هم توجه کرد که نتایج فوق العاده وحشتناک فمنیسم در جامعه غربی هم تاکنون کاملا مشخص بوده است.
درکنار این مسئله باید به یک موضوع کاملا ریز هم اشاره کرد آن هم اینکه من وتو تلاش میکند تا با ایجاد تغییرات در سلایق جوانان به نوعی بین علائق نسل جوان ونسلهای گذشته جامعه شکاف ایجاد کند.

بفرمایید شام، به دنبال تغییر سنتها
اما اگر به برنامه بفرمایید شام این شبکه دقت کنیم متوجه خواهیم شد، که بفرمایید شام نمایش فرهنگ مصادره شده ایرانی است که به سبک غربی به خورده بیننده داده می شود. چرا که به واقع به طورکلی بحثمیهمانی وشب نشینی در فرهنگ اروپایی مانند ایرانیان مطرح نیست واین درحالی است که میهمانی دادن در شب هنگام یکی از سنتهای بسیار خاص ایرانیان است. اما در سنت میهمانی وشب نشینی ایرانی اختلال زن ومرد آن هم به این شیوه هیچ گاه مرسوم نبوده وکاملا مورد نکوهش است. حتی به نوعی این موضوع کاملا از نظر فرهنگ ایرانی - اسلامی ما رد شده. اما در برنامه بفرمایید شام شبکه من وتو این موضوع کاملا آشکار است که سعی شده این رسم درفرهنگ اروپایی هضم شده و بعد تحریف شده آن همراه با بحثاختلال رابطه زن ومرد به مخاطب ایرانی تحویل داده شود. حال سوال اینجاست که آیا والدینی که اجازه تماشای چنین برنامه ای را به فرزندان خود می دهند، از تاثیر این برنامه ها در فرهنگ زندگی آینده کودکان خود آگاه هستند؟
چرا که بدون تردید فرزندی که طبق فرهنگ ومعیارهای اسلامی - ایرانی رشد یافته با دیدن چنین برنامه ای در تعارض فرهنگی وباورهای اصیل خود با محتویات این برنامه قرار خواهد گرفت. اینکه در طول یک هفته هر شب در مقابل چشم او از میهمانی وسنت شب نشینی چنین تعبیری ارائه شود بدون شک باعثتاثیر وتغییر فرهنگ او می شود. به نظر می رسد که دراین برنامه از تاکتیک رسانه ای INFLUENCE THE TRADITIONS استفاده می شود که در بحثتهاجم فرهنگی بارها وبارها از سوی شبکه های غربی مورد از آن بهره برده شده!دراین تاکتیک هر سنت از یک فرهنگ که قرار است مورد هجوم قرار داده شود به مصداق یک فولدر درنظر گرفته می شود، محتوای این فولدر همان سنتها وشیوه های اصیل فرهنگی است. حال رسانه های غربی به تدریح با استفاده ازاین تاکتیک کاغذ های جدیدی را به این فولدر فرضی وارد می کنند، این کاغذها که همان عناصر فرهنگی غرب است به نوعی در این فولدر تاثیر گذار خواهند بود، به مرور آنقدر تعداد کاغذهای وارداتی دراین پوشه زیاد می شود!که ماهیت اصلی کل پوشه یعنی همان سنت تغییر پیدا می کند. پس از به پایان رساندن این پروسه مخاطب در ظاهر همان سنت را حفظ کرده، اما دیگر نه با ماهیت قبلی واصیل و بومی خود، بلکه با ماهیتی جدید که ساخته تدریجی رسانه های غربی است.
دراین بین این شبکه ها تلاش می کنند تا این پروسه تدریجی تغییر واز درون استحاله کردن سنتها وعناصر فرهنگی را چنان پیش ببرند که در ذهن مخاطب کاملا مثبت وخوشایند جلوه دهد، تا مبادا مخاطب کمی درباره استحاله فرهنگی اش فکر کند!حاصل این مثبت جلوه دادن این است که آنها اعتماد مخاطب را جلب می کنند وبرای بار بعدی که قرار است یک عنصر فرهنگی جدید به مخاطب دوباره القا شود دیگر نیازی به طی این پروسه نیست. چنان که مصداق بارز این موضوع را میتوان در برنامه های دیگر شبکه من وتو دید.

تبلیغ هرزه گرایی وتنوع طلبی، یک تهاجم فرهنگی تمام عیار
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود بلکه دربرخی از برنامه های این شبکه به صورت کاملا علنی صحبت از آموزش نحوه چگونگی آشنایی با یک دختر ویا به طور کلی یک جنش مخالف می شود. این درحالی است که در این برنامه زندگی یک دختراروپایی را به نمایش می گذارد که در رستورانها وکافه های غربی با افراد مختلفی آشنا می شود وبه هر کدام تلفن یا آدرس ایمیل خود را می دهد واو با همه آنها ارتباط برقرار می کند تا بالاخره یکی را انتخاب کند.
شاید اغراق نباشد که بگوییم آموزش این رفتار که مصداق بارز هرزگی است، از سوی شبکه من وتو یک تهاجم فرهنگی تمام عیارمی باشد. چرا که آموزش این رفتار کاملا غیر اخلاقی در تعارض با فرهنگ اسلامی - ایرانی جوانان ماست. به واقع در پس نمایش چنین رفتاری وتلاش برای القای آن به مخاطب مسائلی نهفته است که می تواند ریشه بسیاری از بحرانهای اجتماعی باشد. مسائلی مانند افزایش خیانت، اختلال وهرزه گرایی وتنوع طلبی در روابط بین دختران وپسران وبه تبع آن افزایش جرم وفساد!تنها بخشی از نتایج حاصله از این نمایش رسانه ای است.

شبکه ای هم سو با انگلستان
اما جدای از تمام این مسائل نکته بسیار مهم تری که درباره شبکه من وتو باید به آن اشاره شود اهدافی است که این شبکه در مستندهای سیاسی خود دنبال می کند. نکته قابل توجه دراین باره این مسئله مهم می باشد که من وتو درمستندهای خود که تعدادشان کم هم نیست دقیقا به دنبال القای رویکردهای سیاسی دولت انگلستان است.
چرا که اولا دراین مستندها هر کشوری که با دنیای غربی مخالف باشد به صورت مستقیم وغیر مستقیم مورد حمله قرار می گیرد، که نمونه آن را بارها وبارها درمورد ایران ویا حتی شوروری سابق در مستندهای جنگ جهانی دوم که از این شبکه پخش می شود می بینیم.
از سوی دیگر این تهاجم های رسانه ای یا به وسیله جعل تاریخ به صورت حرفه ای دراین مستندها صورت می گیرد. ویا حتی به وسیله ترور شخصیت یک ملت!برای درک بهتر این موضوع اگر نگاهی به مستندهای تاریخی که دراین شبکه پخش می شود بیاندازیم متوجه خواهیم شد که درتمام این مستندها ملتهای مخالف غرب در تاریخ وحشی شناخته می شوند ودرمقابل غرب مظهر تمام نمای تمدن!که نمونه این نوع ازجهت گیریها را می توان در مورد مستندهای پخش شده درباره کشورهای کمونیسم هم مشاهده کرد.

همه چیز نشان از تعارضی آشکار دارد
دراین بین اگر به بخش «روایت تاریخ» این شبکه نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که آنها سعی کرده اند با انتخاب بخشی از تاریخ قبل از انقلاب وپس از انقلاب ووارد کردن تحریفات درآنها به نوعی از انقلاب اسلامی یک حرکت خشن غیر مردمی بسازند. هر چند که این موضوع یک دروغ بزرگ است اما نشان از تعارضی اساسی آنها با جمهوری اسلامی ایران دارد.
این رویکرد سیاسی که سعی دارد اهداف سیاسی خود را با آلوده کردن ذهن بینندگان به خبرها وتحلیلهای دروغ عملی سازد. هر روز بعد تازه ای از این دشمنی را رو می کند.
دراین بین نباید از این موضوع هم غافل شد که برنامه اتاق خبرمن وتو که درآن چند نفر به صورت دسته جمعی اخبار را می گویند نوع جدیدی از خبرگویی به شیوه نرم است که تلاش دارد مخاطب را با این شیوه جدید که باساختار خشک اخبار گویی فاصله دارد جلب کند. به همین دلیل هم دستگاه جنگ نرم رسانه ای کشور باید به این مسئله توجه کند که شبکه های غربی هر روز در عرصه جنگ نرم به دنبال ایجاد شیوه های جدیدی در ارئه برنامه هستند، پس این دستگاه هم باید به شیوه های جدید روی بیاورد.

آگاهی بخشی به مخاطب، پاشنه آشیل دشمن
از سوی به نظر میرسد که این شبکه در کنار اخبار ودر دیگر برنامه ها ومستندهای سیاسی خود سعی می کند با پخش مستندهای علمی فعلا به اعتماد سازی بپردازد چرا که آنان می دانند که اگر بتوانند این اعتماد را جلب کنند به تدریج می توانند در لابه لای این اعتماد، القائات سیاسی خود را به خورد بیننده دهند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است. چرا که امروزه در جهان اثبات شده که بسیاری از موجهای دروغ خبری وفریبی که توسط رسانه های بیگانه ایجاد می شود که به دنبال از بین بردن اعتماد مردم به حکومتشان وبه هم ریختن اوضاع داخلی یک کشورودر طرف مقابل اعتماد به شبکه های بیگانه است. اگر به رفتارهای من وتو همین نگاه را داشته باشیم متوجه خواهیم شد که من وتو هم دقیقا به دنبال همین اهداف برای کشور ما است. برای همین باید اولا به دروغ پراکنی های این شبکه دقت داشت، ثانیا فکرمناسبی برای آگاهی سازی بیننده در مورد اهداف پشت پرده این شبکه کرد. از سوی دیگر در بحثتهاجم فرهنگی هم به خانواده ها هشدارهای لازم را دید. چرا که بی شک هیچ خانواده ای دوست ندارد فرزندش مانند فرهنگ غرب فردی ول انگار ودر مسائل اخلاقی بی ید وبند پرورش یابد، اما متاسفانه بسیاری از خانواده ها ناخواسته با استفاده از ماهواره ها وبدون آگاهی این شرایط را فراهم می آورند.

نویسنده:رضافرخی