به گزارش افکارنیوز،

وقایع‌اتفاقیه می‌نویسد: موضع جناح اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس نهم مشارکت نداشتن بود. به عبارت دقیق‌تر تعیین شرایطی نظیر رفع حصر محصورین، آزادی زندانیان سیاسی و چند شرط دیگر برای شرکت در انتخابات که به طور طبیعی منجر به شرکت نکردن در انتخابات شد. این درحالی است که موضع جناح اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس دهم با همان نهادهای نظارتی و همان ساز و کار تصمیم‌گیری شرکت در انتخابات تحت هر شرایطی صورت می‌گیرد. البته تغییر موضع و حتی اتخاذ مواضع متناقض فی‌نفسه چیز بدی نیست بلکه می‌تواند نشانگر پویایی یک جریان سیاسی باشد، به شرط آنکه ذیل راهبرد مشخصی صورت گرفته باشد.

این روزنامه می‌افزاید: در شرایط کنونی ضرورت داشتن راهبرد روشن نسبت به حاکمیت توسط جناح اصلاح‌طلب بیشتر آشکار و احساس می‌شود. به‌طور کلی داشتن یک استراتژی روشن که دیگران نیز تکلیف خود را با آن بدانند و تن دادن به لوازم، مقتضیات و هزینه‌های آن به مراتب بهتر از به کارگیری تاکتیک‌های متنوع و احیاناً متضاد  در هر انتخابات است چراکه در این حالت تمام هزینه‌های یک رویکرد پرداخت می‌شود بدون آنکه از منافع آن بهره‌گیری شود.

نویسنده همچنین خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر برخی احزاب و فعالان سیاسی و حتی بعضی از دولتمردان از لزوم تحقق برجام داخلی سخن گفته‌اند. اگر چنین تعبیری را بپذیریم باید گفت: ایام انتخابات فصل رونمایی از محصول برجام داخلی است نه زمان کلید زدن چنین پروژه‌ای یا سخن گفتن از ضرورت آن، که ظاهراً چنین پروژه‌ای وجود نداشته است. این روزنامه همچنین با اذعان به مشارکت مردم حتی در صورت تحریم انتخابات می‌نویسد: تجربه انتخابات گذشته، شرایط فعلی کشور و محلی بودن رقابت در انتخابات مجلس، نشانگر این است که با وجود طرح پاره‌ای مباحث مبنی بر رخوت و سردی حاکم بر فضای انتخابات، انتخابات مجلس دهم دست کم مشارکت 60 درصدی از شهروندان را با خود به همراه خواهد داشت.