به گزارش افکارنیوز،

به نقل از تلگراف، «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم اسرائیل گفت نشانه های در دست است که نشان می دهد کشورهای عرب منطقه خاورمیانه در تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی هستند.

وی و مقامات رژیم اسرائیل که از هر فرصتی برای مخالفت با توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 استفاده می کنند، گفت در توافق هسته ای به کشورهای عرب سنی تضمین های لازم داده نشده است به همین علت آنها در حال آماده شدن برای دستیابی به سلاح اتمی هستند.

این مقام صهیونیست گفت: ما نشانه هایی را می بینیم که حکایت از آماده شدن کشورهای در جهان عرب برای دستیابی به سلاح اتمی آماده می شوند.

بنا بر این گزارش، وزیر جنگ رژیم اسرائیل برای ادعای خود مدارکی ارائه نکرد.