به گزارش افکارنیوز،

اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ملی «پیش برد برون گرایی اقتصاد» برگزار شد، گفت: در پیش برد برون گرایی اقتصاد که یکی از مولفه های آن توسعه صادرات است، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دستگاه ها حمایت خواهد کرد و هیچ نهاد یا فردی نمی تواند مانع از اجرای برنامه های مصوب شود و همه باید خود را با تصمیمات ستاد هماهنگ کنند،  چراکه مسئولیت اصلی فرماندهی اقتصاد مقاومتی با این ستاد است.

وی، ضرورت تدوین راهبردهای مشخص در خصوص سطح و نحوه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف دنیا از سوی دستگاه های ذی ربط را خواستار شد و از دستگاه های دولتی خواست تا شرایط را برای شکل گیری شرکتهای بزرگ و بخش خصوصی قدرتمند در داخل به منظور حضور در عرصه تجارت بین المللی را فراهم آورند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید به جایگاه واقعی خود در زنجیره اقتصاد جهانی دست یابد و اقتصادش به نحوی به اقتصاد جهانی گره بخورد که قطع ارتباط با ایران برای کشورهای دیگر ناممکن و هزینه بر باشد.

در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری، معاون اجرایی،   معاون امور مجلس رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور داشتند، گزارشی از تدوین چندین طرح در حوزه های مختلف بانکی و سرمایه ای، صنعتی، زیربنایی با هدف برون گرا کردن اقتصاد ارایه و پیرامون نحوه بهتر اجرایی شدن برنامه ها بحث و تبادل نظر انجام شد