به گزارش مهر به نقل از الشرقالاوسط نوشته است: منابع ما مطلع شدهاند که مخالفان سوری اخیرا ارتباطاتی با دیپلماتهای ایرانی در جهت اطمینان بخشیدن به تهران داشتهاند.

به نوشته الشرق‌الاوسط این طیف از مخالفان سوری از دیپلمات‌های ایرانی خواسته‌اند که موضع تهران در قبال نظام سوریه تغییر کند.

برخی منابع آگاه به این روزنامه گفتهاند که این دیدار با خواست مخالفان داخل سوریه انجام شده است، اما این منابع به زمان دقیق و مکان این دیدار اشاره نکرده و تاکید دارند که این ملاقات چند روز پیش رخ داده است.