به گزارش مشرق، کامران باقری لنکرانی عضو جبهه پایداری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح وضعیت جبهه پایداری پرداخت و گفت: این جبهه صرفا در راستای انجام فعالیتهای انتخاباتی بوجود نیامده است، بلکه هدفی بزرگتر را دنبال میکند و آن ایجاد تعامل سازنده میان جریانات و طیفهای مختلف اصولگرایی است.

لنکرانی خاطر نشان کرد: شایعات منتشر شده پیرامون حضور صادق محصولی و مرتضی آقا تهرانی در کمیته ۸+۷ صحت ندارد.