به گزارش ایلنا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر ريیس جمهور در خصوص افزایش سه برابری یارانهها گفت: افزایش میزان یارانهها امکانپذیر نیست.

محمد رضا خباز افزود: سوختی که با قیمت فعلی به فروش می‌رسد، منجر به عدم افزایش یارانه نقدی خواهد شد.

نماینده کاشمر تاکید کرد: دولت تنها زمانی میتواند یارانهها را افزایش دهد که میزان بودجه عمرانی کاهش یابد. به گفته وی، کاهش میزان بودجه عمرانی وضعیت اقتصادی کشور را متزلزل خواهد کرد.