به گزارش فارس ، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در جلسه شورای قضایی سیستانوبلوچستان اظهار داشت: رویکرد و نگرش اصلی قوه قضاییه در زمینه زندانبانی، کاهش استفاده از مجازات حبس و اصلاح و بازنگری در قوانین قضایی با تأکید بر حبسزدایی است.
وی افزود: رویکرد اصلی قوه قضاییه در عرصه زندانبانی کشور، اجرای دقیق مجازات‌ها و قوانین، اجرای مجازات حبس بازدارنده و گسترش فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها است.
اسماعیلی ادامه داد: برنامه و سیاست‌های ابلاغی، منویات و تأکید رئیس قوه قضاییه در عرصه زندانبانی حاکی و نشانگر این امر است که مجازات حبس باید بازدانده بوده و زندان محل نگهداری افرادی است که ‌آزادی آنان مخل امنیت افراد جامعه می‌شوند.
‌رئیس زندان‌های کشور بیان کرد: در این راستا برخورد قاطع با اشرار و مخلان آسایش و امنیت جامعه از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه است اما زندانیانی که معسر بوده و یا به دلیل محکومیت مالی و بررسی صحت ادعا و عدم شاکی خصوصی در زندان بسر می‌برند باید زمینه رهایی آنان فراهم شود.

وی به افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: در راستای برنامه و سیاست‌های قوه قضاییه که مبنی بر کاهش استفاده از مجازات حبس و اصلاح قوانین با رویکرد حبس‌زدایی است و با توجه به مبانی فقهی قضات و مسئولان قضایی رسیدگی به وضعیت مددجویان و خانواده‌های آنان و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را مدنظر قرار دهند.

حجتالاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری نیز در این جلسه گفت: استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و راهکارهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری در زندانها مدنظر است و فعالیتهای اصلاحی و تربیتی با رویکرد اشتغالزایی و آموزشی زمینه بازگشت سالم مددجو را به جامعه فراهم میکند.