به گزارش ايسنا، رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با اشاره به استقرار بخشي از سامانهي موشكي ناتو در تركيه خاطرنشان كرد: ما معتقديم استقرار بخشي از سامانهي موشكي ناتو در تركيه هيچ كمكي به ثبات و امنيت منطقه و حتي امنيت كشور ميزبان نميكند.

وی تاکید کرد: سابقه‌ی موضوع نشان می‌دهد که سامانه‌ی سپر دفاع موشکی ناتو تداوم همان پروژه مشکوک آمریکایی است که مدت‌ها در اروپای شرقی مورد پیگیری بوده و واشنگتن با عملیاتی کردن آن در پوشش ناتو و دادن آدرس غلط برای توجیه استقرار آن در منطقه، همان سیاستی را دنبال می‌کند که در طول جنگ سرد تعقیب می‌شد و سعی می‌کند از این طریق ضمن تداوم سیاست‌های استکباری، عوامل امنیتی منطقه را در مسیر دلخواه غرب تغییر دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است تقویت حضور ناتو در منطقه خود ایجاد ناامنی است که نتیجه‌ای جز تامین سیطره غرب و تداوم سیاست‌های اجتماعی آن در بر ندارد.

مهمانپرست افزود: بر همين اساس از كشورهاي دوست و همسايه خود انتظار داريم كه هوشياري بيشتري به خرج داده و با در نظر گرفتن مصالح امنيتي منطقه زمينهساز پيشبرد چنين سياستهاي تنش آفريني كه قطعا پيامدهاي پيچيدهاي در بر خواهد داشت، نباشند.