به گزارش فارس به نقل از خبر۷ ترکیه، حسین چلیک معاون اردوغان در رابطه با تنش اخیر بین ترکیه و اسرائیل اظهار داشت که ترکیه هنوز همه پل های موجود با اسرائیل را خراب نکرده، کما اینکه سفارت ترکیه در تل آویو کماکان باز است و تنها سطح آن به دبیر دوم تنزل پیدا کرده و اگر اسرائیل عذرخواهی کند، روابط بار دیگر عادی خواهد شد.

چلیک در ادامه خاطرنشان کرد که اسرائیل در حقیقت از تحولات جاری در کشورهای عرب منطقه وحشت زده شده، چونکه برای مثال کشور مصری که توسط حسنی مبارک اداره می شد، به سود اسرائیل بود.

معاون اردوغان در بخش دیگری از اظهارات خود بار دیگر تاکید کرد که ترکیه نمی تواند در مقابل کشتار کودکان در کوچه و خیابان های نوار غزه بی تفاوت باقی مانده و در مقابل جنایات اسرائیل چشمان خود را ببندد. وی افزود که ترکیه سیاست های رژیم اسرائیل را قبول ندارد، والا با مردم اسرائیل مشکلی ندارند.

چلیک همچنین مدعی شد که سپر موشکی پروژه ای متعلق به ناتو بوده و هدف آن حفاظت از رژیم صهیونیستی نیست.