به گزارش تهران امروز از شعارهای معروف انتخاباتی احمدینژاد، معرفی مفسدان اقتصادی و کوتاه کردن دست آنها از اقتصاد ایران بود. احمدینژاد اواخر سال گذشته بود که از معرفی لیست ۲۵ نفره مفسدان اقتصادی به دستگاه قضایی خبر داد. اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور با قاطعیت اعلام کرد در لیست ۲۵۰ نفره احمدینژاد، چیزی به نام مفسد اقتصادی وجود ندارد.

در همین راستا سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: ما همچنان منتظریم مفسدان اقتصادی معرفی شوند اما تا کنون اقدام جدی صورت نگرفته است و در این زمینه بارها مجلس و نمایندگان به دولت تذکر دادند اما متاسفانه اقدام جدی در این راستا صورت نگرفته است. در نهایت این بی‌توجهی‌های دولت، کار را به تذکر رهبر معظم انقلاب نیز کشاند.

وی افزود: اگر هم با اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، بیم آن میرود که جو کشور ناآرام شود، حداقل باید با آنها برخوردی جدی شود. در این زمینه البته قوه قضائیه نیز باید جدیتر عمل کند و مصممتر باشد.