به گزارش ایرنا حجت الاسلام و المسلمين 'مصطفي پورمحمدي' روز پنجشنبه در سمنان گفت: بيش از ۵۰ درصد از نظارت ها در كشور از نوع نظارت عمومي باز است كه بخش مهمي از اين نظارت توسط رسانه هاي عمومي جامعه انجام مي شود.
پور محمدی، نظارت را از کارکردهای مهم رسانه ها دانست و اظهار داشت: باید کارکرد رسانه ها در این زمینه در کشور گسترش یابد.
وی با اشاره به شاخص های سلامت اداری مشخص شده در قانون، تصریح کرد: پایش و رصد سلامت اداری در حوزه های مختلف منجر به خودکنترلی می شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور از ایجاد موسسه افکارسنجی اداری در این سازمان خبر داد و افزود: چهار هزار پرسشگر در این موسسه برای انجام پروژه های مختلف در کل کشور آموزش دیده اند و در حال حاضر نیز انجام چند پروژه تحقیقاتی را در زمینه سلامت اداری بر عهده دارند.
وی با تاکید بر اصل پیشگیری، گفت: باید بسترهای به وجود آمدن فساد را از بین برد خصوصا در محیط های اداری با شفاف سازی می توان جلوی رخ دادن بسیاری از فسادها و مشکلات را گرفت.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه فساد دائما در شكلهاي جديد در حال شكل گرفتن است، اظهار داشت: در بسياري موارد سالم سازي فضا و كنار گذاشتن پيچيدگي هاي بي مورد مانع بروز بسياري مفاسد مي شود.