به گزارش العالم خليل المرزوق گفت: الوفاق منتظر ارايه گزارش اين کميته و بررسي نتايج آن است تا ميزان جديت دولت در بررسي وقايع صورت گرفته مشخص شود.

المرزوق از این کمیته خواست بر اساس " اصول پیشگیری و بررسی موارد اعدام غیرقانونی و ظالمانه و بدون محاکمه " گزارش خود را ارایه و نتایج آن را به اطلاع عموم مردم برساند و بدین وسیله به اصول حاکم در قوانین بین المللی و قوانین وضع شده توسط گروه های حقوقی عمل کند.

وی هم چنین بر لزوم تحقیقات بی طرف و فراگیر در زمینه اعدام های ظالمانه و کشتارمردم بی گناه با اسلحه و روشن شدن ابهامات وشناسایی عوامل این جنایت ها و تحویل آنها به دست عدالت و پرداخت غرامت به قربانیان تاکید کرد.

وی گفت: همچنین باید عمل به اصل ماده ۲۴ قانون اساسی بحرین در استفاده از زور و سلاح گرم و هم چنین اینکه آیا نیروهای امنیتی ماده های ۲،۴، ۱۹،۲۰ و ۲۲ قانون اساسی در خصوص استفاده از زور و سلاح گرم را رعایت می کنند یا خیر نیز مشخص شود.

وی افزود: انتشار این گزارش که سابق براین گفتیم عمل کردن دولت به تعهدات بین المللی است، جدیت دولت در بررسی بحران را شان خواهد داد.

معاون اول مستعفی رییس پارلمان بحرین و عضو جمعیت الوفاق گفت: جمعیت الوفاق در صدد زنده کردن دین اسلام در بحرین و زنده کردن انسانیت در دنیایی است که حق حیات، خط قرمز است.

المرزوق خاطرنشان کرد: روح شهدای انقلاب بحرین جریحه دار شده و الوفاق اجازه نخواهد داد خون آنها با عناوین قتل غیر عمد پایمال شود و از این طریق مسوولان، از مجازات فرار کنند.

وي گفت: الوفاق از کميته حقيقت ياب که قرار است به اصول حقوق بشر پاينبد باشد ، مي خواهد که گزارش خود را به صورت متقن و بي طرفانه منتشر و حقايق را برملا کند.