به گزارش العالم بوالعز الحريري گفت: برخي اعضاي حزب ملي (حزب منحل شده حامي مبارک) که قصد ايجاد فتنه دارند؛ بايد بازخواست شوند.

وی افزود: فردا میلیونها تن در تظاهرات حمایت آمیز از انقلاب شرکت خواهند کرد و این تظاهرات تاثیر زیادی در تصحیح روند انقلاب خواهد گذاشت.

الحریری گفت: مردم مصر احساس می کنند محاکمه هایی که صورت می گیرد حاشیه ای و انقلاب در حال فرسایش است و تلاشهایی برای دور زدن آن وجود دارد. مردم می خواهند این روند را از طریق دعوت به تحصن، تظاهرات و تاکید بر اصول انقلاب تصحیح کنند.

ائتلاف جوانان انقلابی مصر طی فراخوانی از مردم این کشور خواسته است تا روز جمعه(نهم سپتامبر) ۱۸ شهریور نیز تظاهرات میلیونی گسترده ای را در میدان التحریر تحت عنوان " جمعه تصحیح مسیر انقلاب " برگزار کنند.

الحریری درباره تلاش برای دور زدن انقلاب این کشور هشدار داد و افزود: انقلاب در مسیر صحیح خود قرار ندارد.

وی تصریح کرد: بارها بر ضرورت پاکسازی کشور از عناصر وابسته به حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر تاکید کرده ایم.

الحریری گفت: محاکمه ها باید عناصر وابسته به مبارک و همه خیانتکاران را در بر بگیرد نه اینکه فقط مبارک، دو پسر وی و مسایل مشخصی آنها را شامل شود.

وی افزود: جلسات محاکمه های مبارک و دستیاران وی اکنون فقط بر دو مساله متمرکز است. نخست صادرات رایگان گاز به رژیم اسرائیل و دوم شهدا و زخمیان رویدادهای انقلاب و به مسایل دیگر نمی پردازد.

الحريري با اشاره به ۳۰ سال حکومت ديکتاتوري، انحطاط، خيانت، مزدوري، ويران کردن اقتصاد و زيان به شهروندان مصري تاکيد کرد: مبارک و عناصر وابسته به وي بايد در خصوص اين مسايل نيز محاکمه شوند.