به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است؛

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!

 

از عامل سیا در دانشگاه تا سوار بر مرکب دلخوشی!!!