به گزارش خبرنگار افکارخبر ،بعد از انتخابات هفتم اسفند 221 نماینده به مجلس دهم راه یافتند و انتخاب 69 نفر نیز به دور دوم محول شد.

البته برخی از این افراد در حال حاضر نماینده مجلس نهم هستند که می بایست در روز دوشنبه دهم اسفند در صحن علنی مجلس حاضر می شدند.

اما در این میان برخی از منتخبان که تنها 2 روز از اعلام پیروزی آنها گذشته و هنوز سه ماه به افتتاح مجلس دهم باقی است، در راهروهای مجلس حاضر شدند و تردد آنها باعث تعجب شد.

همچنین برخی از منتخبان سابقه نمایندگی در مجالس گذشته داشتند که آنها نیز در اولین روز کاری مجلس بعد از انتخابات در راهروهای مجلس مشاهد شدند.

این عده از منتخبان که نمایندگان فعلی مجلس را می شناسند و سابقه دوستی با آنها دارند، به خوش و بش با پرداختند.

مجلس نهم تا روز ششم خرداد سال آینده رسمیت دارد و مجلس دهم هفتم خرداد رسما افتتاح خواهد شد.