به گزارش افکارنیوز،

سید حسن خمینی با پستی معنادار اینستاگرام خود را به روز کرد.

 

 

تیپ متفاوت سید حسن خمینی +عکس

 

لطف الهی بکند کار خویش

مژده رحمت برساند سروش

گر چه وصالش نه به کوشش دهند

هر قدر ای دل که توانی بکوش

لطف خدا بیشتر از جرم ماست

نکته سربسته چه دانی خموش