به گزارش افکارنیوز،

 امیراسدالله علم فرزند محمد ابراهیم شوکت الملک بیرجندی، مشهورترین و مقتدرترین چهره دوران پهلوی دوم، به ویژه در سالهای 1340-1356 بود، که چهار بار به وزارت و یک بار به نخست وزیری رسید. وی در سال 1298 در بیرجند متولد شد.

 

امیر اسدالله علم تا اسفند 1342 بر اریکه قدرت استوار بود ولی به طور ناگهانی از کار برکنارمی شود و ریاست دانشگاه شیراز را به وی سپردند. علم در1343 به وزارت دربار شاهنشاهی برگزیده شد؛ وی در نخستین روزهای سمت جدید اعلامیه های تاجگذاری شاه و جشن های 2500 ساله شاهنشاهی را انتشار داد و سرپرستی هر دو جشن را عهده دار شد.

تصویر زیر مربوط به کابینه اسدالله علم است.

کابینه اسدالله علم + عکس