به گزارش افکارنیوز،

 حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان ظهر امروز در حاشیه ساختمان هیات دولت یک اصلحه نهال کاشت.

در این مراسم حجتی وزیر کشاورزی و ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست حضور داشتند.