به گزارش افکارنیوز،

خلیل حیات‌مقدم عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با اشاره به عدم استعفا محمدرضا نجفی در زمان قانونی اظهارداشت: در صورتی که برای شورای محترم نگهبان تخلف انتخاباتی محرز شود و به این نتیجه برسد که نامزد تأیید شده دست به تخلف انتخاباتی زده است با وجود آنکه به عنوان نماینده مردم رأی آورده باشد شورای نگهبان می‌تواند از جهت قانونی و جایگاه نظارت استصوابی آرای فرد خاطی را باطل کند.

وی نسبت به مسئولیت نجفی در استانداری مرکزی، اظهارداشت: در صورتی که این پست در چارچوب چارت سازمانی تعریف شده باشد، این فرد در مهلت زمان مقرر موظف به استعفا از سمت خود بوده است.

عضو سابق کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که نحوه حضور و کاندیداتوری افراد در انتخابات کاملاً مشخص است، تصریح کرد: در این که این افراد نوعی بازی سیاسی در این قضیه انجام داده‌اند شکی نیست.

حیات مقدم با اشاره جایگاه شورای نگهبان، خواستار بررسی دقیق این پرونده از سوی اعضای شورای نگهبان قانون اساسی شد.