سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در اخبار ساعت21، درخصوص رزمایش امروز موشکی سپاه اظهار داشت: امروز ما به توانی رسیده ایم که قادریم موشک ها را بصورت مختلف هم همزمان و هم شلیک متوالی به سمت هر دشمنی شلیک کنیم.

وی گفت: اگر هرگونه تجاوزی صورت بگیرد، آتشفشانی از موشک به سمت دشمن شلیک خواهد شد.

وی گفت: هرچه دشمن تحریم ها را علیه ما تشدید کنند، ما بیشتر به سمت تقویت توان موشکی خواهیم رفت.

ادامه دارد...